top of page

Tec Startup Garage: BATCH 2 2021B

Public·132 members
Joshua James
Joshua James

Elemente de prozodie și imagini artistice în poezia Scoica de Lucian BlagaScoica de Lucian Blaga - comentariu literar
Scoica de Lucian Blaga este o poezie modernistă care aparține volumului Poemele luminii, publicat în 1919. Poezia exprimă tema cunoașterii luciferice, adică acea cunoaștere care presupune o implicare activă și creatoare a eului liric în realitate. Lucian Blaga folosește simbolul scoicii pentru a sugera ideea de ascundere și revelare a misterului lumii.
scoica de lucian blaga comentariu literarSemnificația titlului
Titlul poeziei este format din substantivul scoica, care reprezintă elementul central al textului. Scoica este un obiect organic, care se formează în mediul acvatic și care are o formă spiralată. Scoica are o semnificație simbolică complexă, fiind asociată cu viața, fertilitatea, feminitatea, frumusețea, dar și cu tăcerea, izolarea, misterul. În poezia lui Lucian Blaga, scoica este un simbol al cunoașterii luciferice, care se bazează pe intuiție și imaginație.


Interpretarea versurilor
Poezia este alcătuită din două strofe de câte opt versuri fiecare, fără rimă sau măsură fixă. Prima strofă prezintă starea eului liric, care se află într-o situație de solitudine și contemplație. El își imaginează că ține în mâini o scoică, în care ascultă un sunet prelung și neînțeles. Acest sunet este o metaforă pentru misterul lumii, pe care eul liric încearcă să-l descifreze prin intermediul simțurilor și al imaginației.


A doua strofă dezvoltă ideea de cunoaștere luciferică, care implică o atitudine rebelă și creatoare față de realitate. Eul liric afirmă că nu se mulțumește cu ceea ce vede la suprafață, ci vrea să pătrundă în adâncurile lumii, să-i descopere secretele și să-i schimbe sensurile. El compară lumea cu o scoică uriașă, pe care vrea să o spargă pentru a-i elibera conținutul. Această imagine sugerează dorința eului liric de a depăși limitele impuse de cunoașterea paradisiacă, care se bazează pe acceptarea pasivă a realității date.


Elemente de prozodie
Poezia Scoica de Lucian Blaga nu respectă regulile clasice ale versificației, ci adoptă o formă liberă, specifică modernismului. Versurile nu au rimă sau măsură fixă, ci sunt determinate de ritmul interior al exprimării. Poezia are un caracter liric, fiind marcată de prezența eului poetic și de exprimarea sentimentelor și gândurilor acestuia. Poezia are un ton meditativ și confesiv, sugerând o stare de melancolie și aspirație.


Imagini artistice
Poezia este bogată în imagini artistice, create cu ajutorul figurilor de stil. Cele mai importante imagini sunt cele vizuale și auditive, care contribuie la crearea unei atmosfere poetice. De exemplu, imaginea vizuală a scoicii sugerează forma spiralată a lumii, dar și ideea de ascundere și revelare a misterului. Imaginea auditivă a sunetului prelung și neînțeles sugerează dificultatea cunoașterii luciferice, dar și fascinația eului liric pentru acest tip de cunoaștere.


Apartenența la modernism
Poezia Scoica de Lucian Blaga aparține curentului literar modernist, care se caracterizează prin inovație formală și tematică. Poezia încalcă normele clasice ale versificației și adoptă o formă liberă, adaptată la ritmul interior al exprimarii. Poezia abordează tema cunoașterii luciferice, care reprezintă o viziune originală și personalizată asupra lumii. Poezia folosește simboluri complexe și sugestive pentru a transmite mesajul poetic.


Mărcile eului liric
Poezia Scoica de Lucian Blaga este o poezie lirică, în care eul poetic își exprimă trăirile și gândurile legate de tema cunoașterii luciferice. Eul liric este prezent în text prin intermediul pronumelor personale de persoana I (eu, mi, mă, mîni, mine) și a verbelor la persoana I (privesc, prind, strîng, ascult, vreau, sparg). Eul liric se caracterizează prin curiozitate, rebeliune, creativitate și aspirație spre cunoașterea profundă a lumii.


Apartenența la modernism
Poezia Scoica de Lucian Blaga aparține curentului literar modernist, care se caracterizează prin inovație formală și tematică. Poezia încalcă normele clasice ale versificației și adoptă o formă liberă, adaptată la ritmul interior al exprimarii. Poezia abordează tema cunoașterii luciferice, care reprezintă o viziune originală și personalizată asupra lumii. Poezia folosește simboluri complexe și sugestive pentru a transmite mesajul poetic.


Concluzie
Poezia Scoica de Lucian Blaga este o expresie a crezului liric al poetului, care afirmă valoarea cunoașterii luciferice, bazate pe intuiție și imaginație. Poezia folosește simbolul scoicii pentru a sugera ideea de ascundere și revelare a misterului lumii, pe care eul liric vrea să-l descopere și să-l transforme. Poezia este o operă modernistă, care se remarcă prin originalitatea formei și a conținutului.


Concluzie
Poezia Scoica de Lucian Blaga este o expresie a crezului liric al poetului, care afirmă valoarea cunoașterii luciferice, bazate pe intuiție și imaginație. Poezia folosește simbolul scoicii pentru a sugera ideea de ascundere și revelare a misterului lumii, pe care eul liric vrea să-l descopere și să-l transforme. Poezia este o operă modernistă, care se remarcă prin originalitatea formei și a conținutului. ca3e7ad8fd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page