top of page

Tec Startup Garage: BATCH 2 2021B

Public·120 members
Rezo Titov
Rezo Titov

Spravochnik G Kovrova TelefonNë 1876, amerikani Alexander Bell patentoi "telegrafin që flet", prototipin e telefonit modern. Kjo pajisje është ende e papërsosur, cilësia dhe diapazoni i komunikimit lë shumë për të dëshiruar. Nuk ka asnjë telefonatë me të cilën të gjithë janë mësuar, dhe për të thirrur një pajtimtar, duhet të fishkëlloni marrësin me një bilbil të veçantë. Fjalë për fjalë një vit më vonë, Thomas Edison përmirëson telefonin duke instaluar një mikrofon karboni. Tani abonentët nuk kanë nevojë të bërtasin me zemër në telefon. Gama e komunikimit rritet, shfaqet marrësi i zakonshëm i telefonit dhe një telefonatë.
spravochnik g kovrova telefon

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page